Elliot Fernandez
*Avís de cookies: utilitzem cookies de tercers per millorar la gestió d'aquest web.

Publicitat en un blog i LSSI

A través de Fernando Tellado llegeixo que tots aquells blogs hostatjats a Espanya que a més obtenen ingressos econòmics, com pot ser via Google Adsense, estan subjectes al compliment de la “Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic“, abreujada com a LSSI.

LSSI

Les multes per incomplir aquesta llei poden arribar a ser de diversos milers d’euros. Per evitar possibles problemes és millor, segons explica Tellado, acollir-se a la normativa per tal d’evitar ser denunciat.

A més Google, que ofereix el popular servei d’inserció d’anuncis, ha realitzat una recent actualització del contracte amb la que obliga a tota persona que inclogui publicitat del seu servei a complir amb aquesta llei. Tellado recomana incloure una pàgina on s’ofereixi als visitants una “polí­tica de declaració legal” del teu blog o web.

Però la LSSI no és la única llei que regula l’àmbit del comerç electrònic i la societat de la informació. Com recullen al web oficial, hem de tenir en compte les següents normatives:

Un maremàgnum important de lleis a tenir en compte si no volem tenir notícies desagradables amb la justícia.

L'autor: Elliot Fernandez

Enllaç permanent: https://elliot.cat/blogs-publicitat/