Elliot Fernandez
*Avís de cookies: utilitzem cookies de tercers per millorar la gestió d'aquest web.

Cursos d’Història oberts i en línia

Jurament del joc de la pilota

Amb aquesta secció del nostre blog volem fer una modesta i petita contribució a la difusió del coneixement de la nostra història posant a disposició de tothom una col·lecció de cursos d’història d’accés obert i gratuïts. Són continguts elaborats durant els meus anys a la universitat però que han sigut adaptats per a ser utilitzats en qualsevol nivell d’estudis, especialment pels instituts de secundària. Tot el que aquí està escrit en basa en fonts escrites, en la consulta d’una extensa bibliografia i en els coneixements transmesos pels professors de les universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra.

Val a dir que l’ús d’aquests cursos és lliure i que es pot copiar i reproduir en qualsevol suport, així com utilitzar-los per elaborar altres obres. Com la resta del blog, es distribueixen sota llicència Creative Commons: sou lliures de: compartir i adaptar el material en qualsevol mitjà i format, distribuir i comunicar públicament l’obra i fer-ne obres derivades sempre i quan no se’n faci un ús comercial.

A continuació es llisten els cursos disponibles i els diferents capítols en que es divideix el temari. Els materials s’aniran ampliant en el temps i seran disponibles en altres llengües, a més del català.

Curs d’Història de Catalunya al segle XX

Cursos història

 1. La Restauració borbònica a Catalunya
 2. Catalanisme polític i obrerisme (1898-1910)
 3. La “Belle Époque” del catalanisme burgès (1914-1923)
 4. La crisi política i social del règim de la Restauració
 5. La Dictadura de Primo de Rivera i Catalunya
 6. Catalunya i Espanya vers un nou equilibri sociopolític
 7. La Segona República: el període constituent
 8. La Catalunya autònoma (1932-1934)
 9. Els Fets d’Octubre i la rebel·lió militar
 10. La Guerra Civil a Catalunya. El 19 de juliol de 1936
 11. La Guerra Civil a Catalunya. Guerra i revolució
 12. La Guerra Civil a Catalunya. L’etapa final 1937-1939. L’exili
 13. Els costos de la Guerra Civil a Catalunya
 14. La instal·lació del franquisme a Catalunya
 15. Actituds civils i eclesiàstiques davant del primer franquisme
 16. Exili i antifranquisme als anys 40
 17. La dictadura franquista als anys 50
 18. Lluita antifranquista als anys 60
 19. Final de la dictadura i els anys de la transició
 20. El nou règim autonòmic català

Curs d’Història de Catalunya en 30 capítols

Cursos història

 1. De l’Edat del Bronze a l’Antiguitat tardana
 2. La Catalunya carolíngia i la formació dels primers comtats catalans
 3. Feudalització i expansió territorial dels comtats catalans (segles XI-XII)
 4. L’expansió territorial i econòmica de la Corona d’Aragó
 5. La crisi baix-medieval catalana
 6. El sistema polític i institucional del Principat de Catalunya durant l’Edat Mitjana
 7. Catalunya dins l’Imperi dels Àustries (la monarquia dual)
 8. La Guerra dels Segadors
 9. La Guerra de Successió espanyola
 10. La Nova Planta de 1714: l’absolutisme borbònic
 11. La repressió política i social durant el XVIII
 12. Revolució industrial i transformacions econòmiques al segle XIX
 13. Revolució liberal i configuració del nou Estat liberal-burgés
 14. Sexenni Democràtic, Restauració i Catalanisme polític
 15. Anarquisme i moviment obrer
 16. Dels Quatre Presidents a la Solidaritat Catalana
 17. La Setmana Tràgica
 18. La Mancomunitat de Catalunya
 19. El Pistolerisme
 20. La dictadura de Primo de Rivera
 21. Segona República i Estatut de 1932
 22. Dels Fets d’Octubre al Front Popular
 23. El Cop d’Estat de 1936 i la Revolució popular
 24. Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1939)
 25. El primer Franquisme (1939-1959)
 26. Segon Franquisme (anys 60 i 70)
 27. La Transició
 28. La Catalunya autonòmica

Curs d’Història de l’Edat Mitjana a Europa, segles V-XIV

Cursos història

 1. Roma: un Imperi en decadència
 2. L’Imperi, cristià. La fi de l’Imperi Romà d’Occident
 3. Després de l’Imperi: els nous estats a l’Europa occidental
 4. La constitució de l’Estat islàmic
 5. Pràctiques agràries i alimentació pagesa abans dels feudals
 6. L’Imperi Carolingi. Auge i descomposició
 7. La gènesi de l’ordre feudal: les institucions i les relacions feudovassallàtiques
 8. L’Església: una institució universal. L’expansió de l’ordre feudal per conquesta
 9. Les monarquies feudals: institucions i òrgans de govern
 10. Les ciutats medievals en el feudalisme. Comerç. Els gremis. El patriciat urbà
 11. La qüestió del “creixement medieval” (segles XI-XIII) i els seus límits
 12. Els primers símptomes de la desacceleració baix-medieval
 13. La Guerra dels Cent Anys
 14. Efectes econòmics i socials de la crisi baix-medieval al camp i la ciutat
 15. Conflictivitat social al camp. Desequilibris a la societat urbana
 16. El Cisma d’Occident. Les monarquies autoritàries i les transformacions de l’Estat
 17. Bibliografia Història Medieval

Cursos història

Curs d’Història d’Europa i el món a partir de 1945

 1. El món després la Segona Guerra Mundial. Les conferències de pau
 2. La construcció ideològica, econòmica i militar de la Guerra Freda
 3. Els enemics interiors
 4. El naixement de la República Italiana
 5. La cultura política italiana del “dopoguerra”
 6. La Constitució italiana i les eleccions de 1948
L'autor: Elliot Fernandez