Elliot Fernandez
*Avís de cookies: utilitzem cookies de tercers per millorar la gestió d'aquest web.

Defensar la memòria històrica

El règim franquista es va legitimar fins al final en la defensa de la seva victòria. De la seva victòria en va fer polí­tica oficial de memòria . Encara als anys 70 el record de la victòria a la guerra civil era utilitzat com a arma per delimitar clarament la lí­nia divisòria entre vencedors i vençuts. Mai li va interessar dur a terme polí­tiques de reconciliació entre els espanyols. La Transició tampoc va fer cap esforç, una vegada en democràcia, per recuperar la memòria oblidada dels vençuts. La legitimació del nou règim democràtic es va basar en el pacte del silenci, pacte que no va permetre fins fa pocs anys tornar a parlar del que va passar durant la Guerra Civil. I si ara se’n torna a parlar no ha estat per iniciativa dels polí­tics sinó per la iniciativa de la societat civil. Multituds d’associacions treballen arreu del paí­s per reclamar el dret a recuperar la memòria dels seus familiars. Des de la fi de la dictadura fins a data d’avui només es va permetre, i d’aquella manera, parlar sobre la guerra entre els historiadors. Fins ara cap govern s’havia proposat dur a terme una polí­tica pública de recuperació de la memòria democràtica, dels anys de la República i de la Guerra Civil.

L’any passat es va aprovar la “llei de la memòria històrica” a les Corts Espanyoles, llei que molts vam considerar que es quedava curta. Malgrat tot a Catalunya el Memorial Democràtic s’està destacant per fer bones propostes en aquest àmbit. La última, a part de l’exposició sobre els Bombardejos de Barcelona, ha estat la presentació de l’avantprojecte de llei de recuperació de les fosses comunes del paí­s. Com es diu a la pàgina web del Memorial Democràtic el principal objectiu del text és reconèixer la dignitat de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, fer efectiu el dret dels familiars a obtenir informació sobre el destí­ dels seus parents, a la senyalització del lloc de lenterrament i, si escau, a la recuperació de les restes. Quan el Parlament hi doni el vistiplau, previsiblement després de lestiu, Catalunya serà la primera comunitat de lEstat a dotar-se d’una llei com aquesta.”

Alguns poden pensar que aquestes mesures no tenen altre objectiu que remoure les ferides del passat. Crec firmament que la recuperació de la memòria històrica és un dret que tenim com a ciutadans i que al contrari dels que diuen que reobren les ferides, aquestes mesures el que fan és tancar les ferides de tantes i tantes persones que van patir la desaparició d’algun familiar, la mort en circumstàncies estranyes…

En aquest sentit el govern ha publicat un mapa molt detallat amb totes les fosses localitzades i les que es té una possible localització. Ara es promourà la dignificació i la senyalització de les fosses comunes per evitar que caiguin en loblit.

L'autor: Elliot Fernandez

Enllaç permanent: https://elliot.cat/defensar-memoria-historica/