Elliot Fernández

La “facho-sphère” francesa a Internet

Publicat el: 25/11/2011 | Actualitzat el:

En analysant 377 sites d’extrême droite ou sites de référence pour l’extrême droite, nous avons pu dégager 6 familles qui permettent de comprendre la complexité des liens et l’importance de la “fachosphère”.

Més a OWNI.fr

Autor: Elliot Fernandez
Creative Commons

Tots els continguts es publiquen sota llicència Creative Commons. Sou lliure de: compartir i adaptar el material en qualsevol mitjà i format, distribuir i comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades sempre i quan no se'n faci un ús comercial.

Web realizada per HispanTIC