Elliot Fernandez
*Avís de cookies: utilitzem cookies de tercers per millorar la gestió d'aquest web.

Les descàrregues personals no perjudiquen a la indústria

Després de realitzar un rigorós estudi al voltant de l’impacte de les descàrregues per Internet, s’ha pres la determinació de mantenir la legislació vigent que considera perfectament legals les descàrregues per a ús personal, perquè el seu impacte no perjudica a la indústria. (Administració federal de la Confederació Suissa: “Violazioni del diritto d’autore in Internet: il quadro giuridico attuale è sufficiente”).

L'autor: Elliot Fernandez